Satelit/Skylink

Služba Možnosti Cena
Inštalácia Satelitného Kompletu
 • 1 družica – 1 TV prijímač
 • 2 družice – 1 TV prijímač
 • 1 družica – 2 TV prijímače
 • 2 družice – 2 TV prijímače
 • 30€
 • 30€ – akcia
 • 30€ – akcia
 • 30€ – akcia
Nastavenie Paraboly
 • 1 Parabola
 • každá ďalšia parabola
 • 20€
 • 10€
Nastavenie prijímača
 • U Vás doma
 • V predajni
 • 10€
 • 2€ – akcia