Dlžníci

Meno Ulica Mesto
Jaroslav Cíferský ml. Družstevná 1399/11 900 01 Modra